TCL Slovakia s.r.o. Spoľahlivý partner v oblasti prepravy

Vážení obchodní partneri, dovoľte nám predstaviť spoločnosť TCL Slovakia s.r.o., ktorá etablovala svoju činnosť v oblasti logistiky na slovenskom a zahraničnom trhu v roku 2010.

Napriek krátkej existencie spoločnosti má firma niekoľko významných partnerov, ktorí prejavili veľkú spokojnosť s účinkovaním firmy na prepravnom trhu a to vďaka flexibilným prispôsobovaním sa požiadavkám a podmienkam zákazníkov, kvalifikovaným tímom zamestnancov a v neposlednom rade kvalitným službám a atraktívnym cenám.

Ponúkame viacero možností prepravy tovaru, a to : železničnú a intermodálnu prepravu po tratiach európskych dopravných spoločností a štátov SNŠ , ako aj cestnú nákladnú prepravu celovozových zásielok v krajinách ES, Ukrajiny a Ruska.

Zásluhou našej flexibility a kompletného špedičného servisu sa snažíme dosiahnúť kvalitnú dodávku tovaru k odberateľovi a tým dosiahnúť následnú spokojnosť zákazníka. Kvalita, hospodárnosť a spoľahlivosť prepravy tovaru významne ovplyvňuje výsledný efekt celého logistického reťazca, ktorým je spokojnosť zákazníka a úspora nákladov. Pomôžeme Vám zorientovať sa pri preprave Vášho tovaru a veríme, že sa nám podarí a vybudovať dlhodobú vzájomnú spoluprácu.

CIEĽOM spoločnosti je ponúkať služby k plnej spokojnosti všetkých súčasných a budúcich zákazníkov.

Tím TCL Slovakia s.r.o.

Flexibilita a kvalita

poskytovaných služieb na jednom mieste

Široké spektrum

možností prepravy, prekládky, skladovania a poskytovaných služieb

Včasné a komplexné

riešenie vašich požiadaviek a problémov s prepravou

Dlhoročné skúsenosti

a kvalifikovaný tím spolupracovníkov v oblasti zasielateľstva a colnej deklarácie

Ponúkame riešenia v oblastiach

Radi odpovieme na Vaše otázky

* - povinné položky

Colná deklarácia

Spoločnosť TCL Slovakia s.r.o. Vám zabezpečí komplexné colné deklaračné služby pri dovoze a vývoze tovaru z EÚ do SNŠ cez pohraničné stanice Čierna nad Tisou a Maťovce.

zobraziť viac