Colná deklarácia

Spoločnosť TCL Slovakia s.r.o. Vám zabezpečí komplexné colné deklaračné služby pri dovoze a vývoze tovaru z EÚ do SNŠ cez pohraničné stanice Čierna nad Tisou a Maťovce.

V oblasti colnej deklarácie ponúkame našim zákazníkom:

  • Zastupovanie v colnom konaní
  • Daňové zastupovanie pre zahraničné subjekty pri dovoze s oslobodením od platenia DPH
  • Spracovanie všetkých prepravných a colných dokladov potrebných k prejednaniu pri režime dovoz/vývoz(JCD, CIM, SMGS, CMR, atď.)
  • Zabezpečenie dovozných platieb pre všetky colné režimy
  • Vypracovanie žiadostí o povolenie režimov s hospodárskym dopadom (aktívny a pasívny zušľachťovací styk, dočasné použitie, prepracovanie pod colným dohľadom)
  • Poradenstvo v oblasti colnej problematiky týkajúce sa konkrétneho problému v súvislosti s dovozom, vývozom alebo priamym tranzitom tovaru