Poskytované služby

Naša ponuka služieb je:

  • Zabezpečovanie medzinárodnej prepravy tovaru v smere VÝCHOD - ZÁPAD a opačne železničnou, cestnou nákladnou a intermodálnou prepravou po EÚ a SNŠ (UA, RU, BY, MD atď. ).
  • Doplnkové služby súvisiace s medzinárodnou prepravou v dovoze, vývoze a v tranzite cez pohraničné prechodové stanice Čierna nad Tisou a Maťovce ako napr. preklad tovaru, reexpedícia zásielok, zmena prepravnej zmluvy, skladovanie tovaru ( aj v režime colného skladu), zastupovanie colnom konaní, sprostredkovanie kvalitatívnej a kvantitatívnej kontroly tovaru cez nezávislé kontrolné organizácie, poskytovania tranzitného ručenia na prepravy po EÚ.